Thông tin sản phẩm

Có 6 màu da

Da xanh dương đậm, chất da bóng.