Ví da điện thoại iPhone 11 Pro

600.000 VNĐ

Xóa

Chọn Loại Ví *

Điện thoại có dùng kèm phụ kiện?

VD: ốp lưng, dán cường lực, dán keo… Nếu không ghi chú, Khắc Tên sẽ mặc định làm sản phẩm vừa với máy không phụ kiện.

Nội dung khắc

(Nếu gửi file trong hình Khắc, cần ghi chú rõ trong mục này)

Yêu cầu thêm (nếu có)

Hình khắc

Chỉ HỢP LỆ nếu được ghi chú rõ trong phần NỘI DUNG KHẮC

(max file size 4 MB)