Dán da điện thoại từ 5″ trở lên

200.000 VNĐ600.000 VNĐ

  • Liên hệ trước khi đặt để chắc chắn dòng điện thoại của bạn đã có mẫu sẵn tại Khacten.com
  • Hình khắc chỉ mang tính chất minh họa.
Xóa

Tên điện thoại

Nội dung khắc

Chỉ khắc được trên da bò

Hình khắc

(max file size 64 MB)