Dán da điện thoại từ 5″ trở lên

200.000 VNĐ600.000 VNĐ

  • Liên hệ trước khi đặt để chắc chắn dòng điện thoại của bạn đã có mẫu sẵn tại Khacten.com
  • Hình khắc chỉ mang tính chất minh họa.
Xóa

Tên điện thoại

Nội dung khắc (miễn phí)

Chỉ khắc được trên da bò

Yêu cầu thêm (nếu có)

Hình khắc

(max file size 64 MB)