Dán da điện thoại từ 5″ trở lên

  • Liên hệ trước khi đặt để chắc chắn dòng điện thoại của bạn đã có mẫu sẵn tại Khacten.com
  • Hình khắc chỉ mang tính chất minh họa.

200.000 VNĐ

Xóa

Tên điện thoại

Nội dung khắc (miễn phí)

Chỉ khắc được trên da bò

Yêu cầu thêm (nếu có)

Hình khắc

(max file size 2 MB)