Dán da điện thoại từ 5″ trở lên

  • Liên hệ trước khi đặt để chắc chắn dòng điện thoại của bạn đã có mẫu sẵn tại Khacten.com
  • Hình khắc chỉ mang tính chất minh họa.

200.000 VNĐ

Xóa

Tên điện thoại

Nội dung khắc (miễn phí)

Chỉ khắc được trên da bò

Yêu cầu thêm *

(Khắc logo hay không khắc logo)

Hình khắc

(max file size 2 MB)