Dán da điện thoại dưới 5″

  • Liên hệ trước khi đặt để chắc chắn dòng điện thoại của bạn đã có mẫu sẵn tại Khacten.com
  • Hình khắc chỉ mang tính chất minh họa.

100.000 VNĐ600.000 VNĐ

Xóa

Tên điện thoại *

Nội dung khắc

Chỉ khắc được trên da bò

Yêu cầu thêm (nếu có)

Hình khắc

Chỉ hợp lệ nếu được ghi chú rõ trong phần NỘI DUNG KHẮC

(max file size 2 MB)