Dán da điện thoại dưới 5″

100.000 VNĐ600.000 VNĐ

  • Liên hệ trước khi đặt để chắc chắn dòng điện thoại của bạn đã có mẫu sẵn tại Khacten.com
  • Hình khắc chỉ mang tính chất minh họa.
Xóa

Tên điện thoại *

Nội dung khắc

Chỉ khắc được trên da bò

Yêu cầu thêm *

(Khắc logo hay không khắc logo)

Hình khắc

Chỉ hợp lệ nếu được ghi chú rõ trong phần NỘI DUNG KHẮC

(max file size 4 MB)