Dán da điện thoại dưới 5″

100.000 VNĐ600.000 VNĐ

  • Liên hệ trước khi đặt để chắc chắn dòng điện thoại của bạn đã có mẫu sẵn tại Khacten.com
  • Hình khắc chỉ mang tính chất minh họa.
Xóa

Tên điện thoại *

Nội dung khắc

Chỉ khắc được trên da bò

Yêu cầu thêm (nếu có)

Hình khắc

Chỉ hợp lệ nếu được ghi chú rõ trong phần NỘI DUNG KHẮC

(max file size 64 MB)