Dây da Sen Apple Watch

850.000 VNĐ

Sản phẩm dây da Apple Watch không khắc. Nếu yêu cầu hình khắc đặt hàng tại đây

Kích thước tương thích với mặt đồng hồ Apple Watch size 38/40

  • Dây dài: 125mm
  • Dây dài: 108mm
  • Dây ngắn: 90mm

Kích thước tương thích với mặt đồng hồ Apple Watch size 42/44

  • Dây dài: 133mm
  • Dây dài: 115mm
  • Dây ngắn: 94mm
Xóa

Apple Watch Series …? *

1, 2, 3, 4,5