Dây da Sen Apple Watch

Sản phẩm dây da Apple Watch không khắc. Nếu yêu cầu hình khắc đặt hàng theo link: https://khacten.com/san-pham/day-da-sen-apple-watch-co-khac/

Kích thước tương thích với mặt đồng hồ Apple Watch size 38/40

  • Dây dài: 125mm
  • Dây dài: 108mm
  • Dây ngắn: 90mm

Kích thước tương thích với mặt đồng hồ Apple Watch size 42/44

  • Dây dài: 133mm
  • Dây dài: 115mm
  • Dây ngắn: 94mm

850.000 VNĐ

Xóa

Apple Watch Series …? *

1, 2, 3, 4