Dây da Sen Apple Watch (có khắc)

Sản phẩm dây da Apple Watch có khắc. Nếu không khắc đặt hàng theo link: https://khacten.com/san-pham/day-da-sen-apple-watch/

Vị trí khắc mặt ngoài
Vị trí khắc mặt trong

Kích thước tương thích với mặt đồng hồ Apple Watch size 38/40

  • Dây dài: 125mm
  • Dây dài: 108mm
  • Dây ngắn: 90mm

Kích thước tương thích với mặt đồng hồ Apple Watch size 42/44

  • Dây dài: 133mm
  • Dây dài: 115mm
  • Dây ngắn: 94mm

900.000 VNĐ

Xóa

Nội Dung Khắc

Dây có khoá như hình mẫu (chữ Khacten.com)

Apple Watch Series …? *

1, 2, 3, 4