Dây da đồng hồ

300.000 VNĐ

Sản phẩm không bao gồm khóa gài, bạn có thể đặt mua vào ô bên dưới.
Điền đầy đủ kích thước dây đồng hồ của bạn nhé (Kích thước 1&2)

Xóa

Kích thước 1 *

Kích thước 2 *

Khóa gài (size 16, 18, 20mm)

Nội dung khắc (miễn phí)

Yêu cầu thêm (nếu có)

(Kích thước 3&4…)

Hình khắc

(max file size 64 MB)