Dây da đồng hồ

400.000 VNĐ

Sản phẩm không bao gồm khóa gài, bạn có thể đặt mua vào ô bên dưới.
Điền đầy đủ kích thước dây đồng hồ của bạn nhé (Kích thước 1&2)

 

Xóa

Kích thước 1 *

Kích thước 2 *

Khóa gài (size 16,18 hoặc 20mm)

Nội dung khắc (miễn phí)

Yêu cầu thêm (nếu có)

(Kích thước 3&4…)

Hình khắc

(max file size 4 MB)

Dây đồng hồ của bạn có chốt thông minh không? *

(xem mặt trong dây da, phần khoá nối dây với mặt đồng hồ)