Dán Decal Vân Carbon 3M Airfree cho điện thoại

  • Chất liệu: Decal Vân Carbon 3M Airfree. Bám dính tốt hơn trên bề mặt phẳng
  • Liên hệ trước khi đặt để chắc chắn dòng điện thoại của bạn đã có mẫu sẵn tại Khacten.com.