Dán da Surface Pro 3/4/5

350.000 VNĐ450.000 VNĐ

  • Bạn liên hệ trước khi đặt để chắc chắn dòng máy tính của bạn đã có mẫu sẵn tại Khacten.com nhé.
  • Hình khắc chỉ mang tính chất minh họa.
Xóa

Nội dung khắc (miễn phí)

Yêu cầu thêm (nếu có)

vd: màu da muốn ghép…

Hình khắc

Chỉ HỢP LỆ nếu được ghi chú rõ trong phần NỘI DUNG KHẮC

(max file size 64 MB)