Dán da Laptop 16″ – 18.4″

350.000 VNĐ950.000 VNĐ

  • Bạn liên hệ trước khi đặt để chắc chắn dòng máy tính của bạn đã có mẫu sẵn tại Khacten.com nhé.
  • Hình khắc chỉ mang tính chất minh họa.
Xóa

Nội dung khắc (miễn phí)

Yêu cầu thêm (nếu có)

Hình khắc

Chỉ HỢP LỆ nếu được ghi chú rõ trong phần NỘI DUNG KHẮC

(max file size 4 MB)