Dán da iPad Mini 2019

350.000 VNĐ450.000 VNĐ

Hình khắc chỉ mang tính chất minh họa. Miếng dán mặc định không khoét táo.

Xóa

Loại iPad *

có sim hay không sim

Nội dung khắc (miễn phí)

Yêu cầu thêm (nếu có)

Hở táo, hay che táo…

Hình khắc

(max file size 4 MB)