Dán da điện thoại Google Pixel 3a XL

200.000 VNĐ

Hình khắc và ghép da chỉ mang tính chất minh họa. Nếu muốn ghép 2 màu hay khắc logo Google như hình thì khách ghi chú trong “Nội dung khắc” hay “Yêu cầu thêm”

Xóa

Nội dung khắc (miễn phí)

Yêu cầu thêm *

(Khắc logo hay không khắc logo)

Hình khắc

Chỉ hợp lệ nếu ghi chú rõ trong phần NỘI DUNG KHẮC

(max file size 4 MB)