Bao da ngang nắp ngắn Macbook 12 inch KM

1.200.000 VNĐ 600.000 VNĐ

  • Màu da có thể chênh lệch một chút so với bên ngoài.
  • Hàng khuyến mãi không nhận đổi trả.
  • Không áp dụng đối với hình thức giao hàng COD.
Xóa

Nội dung khắc

(Nếu gửi file trong hình Khắc, cần ghi chú rõ trong mục này)

Yêu cầu thêm (nếu có)

Hình khắc

Chỉ HỢP LỆ nếu được ghi chú rõ trong phần NỘI DUNG KHẮC

(max file size 4 MB)