Bao da điện thoại Nokia 8800 (Hộp dây rút)

500.000 VNĐ

Xóa

Nội dung khắc

(Nếu gửi file trong hình Khắc, cần ghi chú rõ trong mục này)

Yêu cầu thêm (nếu có)

Hình khắc

Chỉ HỢP LỆ nếu được ghi chú rõ trong phần NỘI DUNG KHẮC

(max file size 4 MB)

Mã: SNO01 Danh mục: , Từ khóa: , ,