Hiển thị một kết quả duy nhất

200.000 VNĐ
300.000 VNĐ
300.000 VNĐ
200.000 VNĐ