Hiển thị một kết quả duy nhất

4 trên 5
500.000 VNĐ
100.000 VNĐ
500.000 VNĐ