Các sản phẩm cho điện thoại

Dán da bò

200.000đ

 

Xem ngay

Dán da kèm hình may

250.000đ

Dây đeo: 100.000đ

Xem ngay

Dán da đà điểu

600.000đ

Xem tại cửa hàng

Flipcoveer

< 5″ : 500.000đ

≥ 5″ : 600.000đ

Xem ngay

Bao da đôi

890.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Bao da hộp

< 5″ : 500.000đ

≥ 5″ : 600.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Bao da may mép

< 5″ : 400.000đ

≥ 5″ : 500.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Bao da đeo lưng

< 5″ : 500.000đ

≥ 5″ : 600.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Ví da + dây đeo

< 5″ : 600.000đ

≥ 5″ : 700.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Bao da ôm

< 5″ : 500.000đ

≥ 5″ : 600.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Bao da nắp dọc

< 5″ : 500.000đ

≥ 5″ : 600.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Các sản phẩm cho Máy Tính bảng

Dán da

350.000đ

Ghép da: +100.000đ

Flipcover

< 10″ : 700.000đ

≥ 10″ : 800.000đ

Bao da không nắp

 

< 8″ : 600.000đ

8″ – 10″ : 700.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Bao da nắp ngang

< 8″ : 700.000đ

8″ – 10″ : 900.000đ

> 10″: Giá giống Laptop

Phí khắc: 50.000đ

Bao da 3 trong 1

 

≤ 10″ : 1.000.000đ

≤ 11″ : 1.100.000đ

≤ 12″ : 1.200.000đ

≤ 13″ : 1.300.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Các sản phẩm cho Laptop

Dán da

7″ – 13″ :

Mặt ngoài : 350.000đ | Lót tay : 250.000đ

14″ – 15.4″ :

Mặt ngoài : 400.000đ | Lót tay : 300.000đ

16″ – 18.4″ :

Mặt ngoài : 500.000đ | Lót tay : 350.000đ


Ghép da : +100.000đ

Lót tay vòng : +50.000đ

Bao da nắp ngang

Giá theo size màn hình

11″ : 1.100.000đ

12″ : 1.200.000đ

17″ : 1.700.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Bao da 3 trong 1

Giá theo size màn hình

11″ : 1.100.000đ

12″ : 1.200.000đ

17″ : 1.700.000đ

Phí khắc: 50.000đ

các dòng Ví SEN

Ví SEN

300.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Ví SEN 2

300.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Ví SEN 3

500.000đ

Xem ngay

Ví SEN To

950.000đ

Xem ngay

Ví SEN Ôtô

750.000đ

Xem ngay

Dây đồng hồ

Dây da SEN Apple Watch

Không khắc: 850.000đ

Có khắc: 900.000đ

Xem ngay

Dây da đồng hồ

400.000đ

Khoá gài: 80.000đ

Xem ngay

Bao da chìa khoá

Xe máy

200.000đ

Xem ngay

Xe hơi

400.000đ

Xem ngay

Sản phẩm khác

Bao da Airpods 1/2

500.000đ

Xem ngay

Bao da Airpods Pro

500.000đ

Xem ngay

Bao da Bảng Tên

350.000đ

Xem ngay

Bao da Danh Thiếp

400.000đ

Xem ngay