Các sản phẩm cho điện thoại

Dán da bò

200.000đ

 

Xem ngay

Dán da kèm hình may

250.000đ

Dây đeo: 100.000đ

Xem ngay

Dán da đà điểu

600.000đ

Xem tại cửa hàng

Bao da đôi

890.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Bao da hộp

< 5″ : 500.000đ

≥ 5″ : 600.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Bao da may mép

< 5″ : 400.000đ

≥ 5″ : 500.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Bao da đeo lưng

< 5″ : 500.000đ

≥ 5″ : 600.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Ví da + dây đeo

< 5″ : 600.000đ

≥ 5″ : 700.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Bao da ôm

< 5″ : 500.000đ

≥ 5″ : 600.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Bao da nắp dọc

< 5″ : 500.000đ

≥ 5″ : 600.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Các sản phẩm cho Máy Tính bảng

Dán da

350.000đ

Ghép da: +100.000đ

Bao da 3 trong 1

 

≤ 10″ : 1.000.000đ

≤ 11″ : 1.100.000đ

≤ 12″ : 1.200.000đ

≤ 13″ : 1.300.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Bao da không nắp

 

< 8″ : 600.000đ

8″ – 10″ : 700.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Bao da nắp ngang

< 8″ : 700.000đ

8″ – 10″ : 900.000đ

> 10″: Giá giống Laptop

Phí khắc: 50.000đ

Các sản phẩm cho Laptop

Dán da

7″ – 13″ :

Mặt ngoài : 350.000đ | Lót tay : 250.000đ

14″ – 15.4″ :

Mặt ngoài : 400.000đ | Lót tay : 300.000đ

16″ – 18.4″ :

Mặt ngoài : 500.000đ | Lót tay : 350.000đ


Ghép da : +100.000đ

Lót tay vòng : +50.000đ

Bao da nắp ngang

Giá theo size màn hình

11″ : 1.100.000đ

12″ : 1.200.000đ

17″ : 1.700.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Bao da 3 trong 1

Giá theo size màn hình

11″ : 1.100.000đ

12″ : 1.200.000đ

17″ : 1.700.000đ

Phí khắc: 50.000đ

các dòng Ví SEN

Ví SEN

300.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Ví SEN 2

300.000đ

Phí khắc: 50.000đ

Xem ngay

Ví SEN 3

500.000đ

Xem ngay

Ví SEN To

950.000đ

Xem ngay

Ví SEN Ôtô

750.000đ

Xem ngay

Ví SEN Đà Điểu

1.500.000đ

Xem ngay

Dây đồng hồ

Dây da SEN Apple Watch

Không khắc: 850.000đ

Có khắc: 900.000đ

Xem ngay

Dây da đồng hồ

400.000đ

Khoá gài: 80.000đ

Xem ngay

Bao da chìa khoá

Xe máy

200.000đ – 300.000đ

Xem ngay

Xe hơi

400.000đ

Xem ngay

Sản phẩm khác

Bao da Airpods 1/2

500.000đ

Xem ngay

Bao da Airpods Pro

500.000đ

Xem ngay

Bao da hộ chiếu

500.000đ

Xem ngay

Nón Tinh Tế

500.000đ

Xem ngay

Bao da Bảng Tên

350.000đ

Xem ngay

Bao da Danh Thiếp

400.000đ

Xem ngay